Giới thiệu

KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

  • Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.
  • Điện thoại: (+84-28) 3855 0176 - 3855 3224
  • Fax: (+84-28) 3855 7399
  • Email: banhctcddktyh@ump.edu.vn