Giới thiệu

VĂN PHÒNG KHOA ĐIỀU DƯỠNG KỸ THUẬT Y HỌC

Văn phòng Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-ĐHYD ngày 17/01/2019 trên cơ sở tinh gọn tổ chức sáp nhập các Ban chức năng, gồm các Tổ nghiệp vụ:

  1. Tổ Hành chính – Tổ chức: Phụ trách công tác hành chính, đảm bảo trao đổi  thông tin, công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo an ninh trật tự trong khoa
  2. Tổ Quản lý Đào tạo: Phụ trách công tác quản lý đào tạo ( Đại học, sau đại học, đào tạo ngắn hạn); công tác học viên, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập và khảo thí
  3. Tổ Quản trị giáo tài: Phụ trách công tác quản lý tài sản; mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao; an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh và cảnh quan chung.
  4. Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học: Phụ trách công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; quản lý các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Cán bộ quản lý hiện nay

  • Phó trưởng Văn phòng - Phụ trách công tác Hành chính tổ chức: ThS. Đinh Thị Hồng Trâm
  • Phó trưởng Văn phòng - Phụ trách công tác Quản trị giáo tài: ThS. Đặng Nguyễn Ngọc An
  • Tổ trưởng Tổ NCKH và Hợp tác quốc tế: ThS. BS. Trần Thị Bích Huyền.

Thành tựu nổi bật

  • Thực hiện 3 Sáng kiến cải tiến năm 2020, 2021 và 2022
  • Đạt giải ba cuộc thi Chuyên nghiệp SOP lần 2.

Tập thể Văn phòng Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y hoc