Giới thiệu Bộ môn Vật lý trị liệu

Quá trình hình thành

  • Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng thành lập năm 1972 tiền thân là trường Cán sự Vật lý trị liệu, là trường đào tạo vật lý trị liệu đầu tiên ở Việt Nam.
  • Năm 1975, trường được hợp nhất thành Ngành Vật lý trị liệu thuộc Trường Kỹ thuật Y tế Trung ương 3.
  • Năm 1998, sau khi Trường Kỹ thuật y tế Trung ương 3 trờ thành Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, ngành trở thành Bộ môn Vật lý trị liệu cho đến ngày nay.

Công tác đào tạo

  • Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: bắt đầu đào tạo hệ Trung học từ năm 1972 và tuyển sinh khóa cuối cùng vào năm 2015. Đến năm 2017 khi khóa cuối cùng tốt nghiệp, Bộ môn nói riêng và ĐH Y Dược Tp.HCM nói chung cũng kết thúc đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp. 
     
  • Hệ Đại học: Bộ môn bắt đầu đào tạo hệ Cử nhân Đại học năm 2001. Đây cũng là hệ Cử nhân đầu tiên trong cả nước. Hệ cử nhân bắt đầu với cả hai đối tượng chính quy và vừa làm vừa học, sau này là liên thông (từ trung cấp chuyên nghiệp). Tuy nhiên, đến năm 2016, Bộ môn tuyển sinh hệ liên thông cuối cùng. Sau khi hệ liên thông tốt nghiệp vào năm 2019, Bộ môn cũng chính thức chấm dứt đào tạo hệ này.

Hiện tại, đối với hệ Đại học chính quy, Bộ môn đào tạo 02 chuyên ngành Vật lý trị liệu và Hoạt động trị liệu.

  • *Hệ Sau Đại học: ngày 18/06/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định cho phép mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Năm 2019 Bộ môn bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Phục hồi chức năng chuyên ngành Ngôn ngữ trị liệu. Năm 2020 Bộ môn triển khai đào tạo chuyên ngành Vật lý trị liệu.

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

Trưởng Bộ môn
Ths. Lê Thanh Vân
Phó trưởng Bộ môn
ThS. Nguyễn Thanh Duy
Tập thể CBVC Giảng viên BM