LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC KHOÁ 2016-2020
24/12/2020

LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC KHOÁ 2016-2020

Thời gian: 13g30, ngày 24/12/2020 (Thứ Năm)

Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

  217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

 

 

Sự kiện khác