HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC
29/10/2021

Ngày 29/10/2021 Khoa ĐD-KTYH tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên trực tuyến lần thứ 37 với hơn 500 người tham dự

Thành phần chủ tọa đoàn mỗi phiên là các nhà giáo lãnh đạo, quản lý Khoa, Phòng tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

1. PGS. TS Nguyễn Văn Chinh      Trưởng Khoa ĐD-KTYH

2. PGS.TS Ngô Quốc Đạt              Phó khoa Y, Trưởng bộ môn Xét nghiệm

3. TS. BS Hà Mạnh Tuấn                Trưởng CS2 bệnh viện, Trưởng phòng sau đại học

4. PGS.TS Vũ Quang Huy                  Giám đốc TT Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

5. TS.ĐD Trần Thụy Khánh Linh   Phó Khoa ĐD-KTYH, trưởng bộ môn Điều dưỡng

6. ThS. Lê Thanh Vân                  Trưởng bộ môn Phục hồi chức năng

Hội nghị đã giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ, các ý tưởng những yêu cầu cấp bách của thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực y học , giáo dục với các chuyên đề :

- Sinh học phân tử và xét nghiệm y học

- Phục hồi chức năng đa lĩnh vực

- Đào tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp

- Thực hành chăm sóc Điều dưỡng hướng đến an toàn người bệnh

Đặc biệt có 1 số báo cáo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch Covid 19 thời gian qua

Tổng số bài báo được duyệt đăng trong tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh là 51 bài, trong đó 01 bài tổng quan về Phục hồi chức năng, Điều trị 02 bài, Điều dưỡng 24 bài, Xét nghiệm & SHPT 11 bài, Đào tạo 11 bài và Cải tiến chất lượng bệnh viện 02 bài.

Có 18 báo cáo được chia sẻ trong Hội nghị được giới thiệu từ các báo cáo viên là giảng viên tại các cơ sở giáo dục, cán bộ y tế tại các bệnh viện và học viên sau đại học

 Công tác đăng ký, gửi bài, phản biện được tổ chức thực hiện online trên website của Hội nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, chia sẻ ý kiến giữa các tác giả và phản biện.  

Đây là lần đầu Khoa tổ chức Hội nghị trực tuyến nên công tác tổ chức có sự chuẩn bị đầu tư công phu, các báo cáo chuyên đề chất lượng thực tế, kỹ thuật truyền dẫn ổn định đạt yêu cầu, thu hút số lượng lớn người tham dự.

Hội nghị kết thúc thành công lúc 17giờ cùng ngày.

Phiên 1: Đào tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp

Phiên 2: Thực hành chăm sóc Điều dưỡng hướng đến an toàn người bệnh trong đại dịch Covid-19

Phiên 3: Sinh học phân tử và xét nghiệm y học

Phiên 4: Phục hồi chức năng đa lĩnh vực