Hội thảo xây dựng Chuẩn năng lực nghề nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng
14/12/2020

   Nhằm đổi mới hoạt động đào tạo gắn với bảo đảm, nâng cao chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam; thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo ra cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời theo Quyết định số 436/QĐ-TTg  của Thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam với các trình độ giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025

  Sáng ngày 14/12/2020 Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo xây dựng Chuẩn năng lực nghề nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng với ba chuyên ngành Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu

   Tham dự Hội thảo có đại diện cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng nguồn nhân lực gồm :

- Ban chủ nhiệm Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

- Phụ trách Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

- Trưởng khoa Phục hồi chức năng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Đại học Quốc tế Hồng Bàng

- Giám đốc Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam

- Trưởng khoa, Kỹ thuật viên trưởng Khoa Phục hồi chức năng một số bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh : bệnh viện Chợ rẫy, Nguyễn Tri Phương, Nhi đồng 1, Nhi đồng Thành phố, bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng, bệnh viện Phục Hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp

  Hội thảo diễn ra trong 03 ngày từ ngày 14 đến ngày 16/12/2020 để lấy ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện Chuẩn năng lực nghề nghiệp ba chuyên ngành trên trình Hội đồng thẩm định và phê duyệt Chuẩn năng lực nghề nghiệp.