KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THEO CHUẨN AUN-QA NĂM 2023
17/04/2024

Đảm bảo và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo là mục tiêu xuyên suốt của Khoa Điều Dưỡng – KTYH trong mọi hoạt động công tác

Theo thông báo chính thức từ đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục thuộc mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á ( AUN) 2 ngành đào tạo của Khoa Điều Dưỡng – KTYH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA gồm :

- Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuât Phục hồi chức năng

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều Dưỡng

Đây cũng là 2 chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ Thạc sĩ và Phục hồi chức năng trình độ đại học đầu tiên trong hệ thống các cơ sở giáo dục tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng của AUN-QA.

Tính đến nay với 02 Chứng nhận kiểm định trên cùng chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo Điều Dưỡng trình độ đại học, Khoa Điều Dưỡng – KTYH có 03 chương trình đào tạo được công nhận chất lượng kiểm định theo AUN-QA

Kết quả này là sự nỗ lực to lớn của tập thể viên chức, người lao động, người học, cựu sinh viên của trường cũng như sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, đối tác của đơn vị trong việc thực hiện cải tiến, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu xã hội

Đây sẽ là môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên khối ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học trên cả nước.