Khoa Điều dưỡng -KTYH tham quan và trao đổi kinh nghiệm về kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo chuẩn AUN- QA tại một số trường Đại học tại Hà Nội
19/11/2020

  

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học tổ chức chuyến tham quan và trao đổi kinh nghiệm về kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo chuẩn AUN- QA tại một số trường Đại học tại Hà Nội từ ngày 16-17. 11.2020

Thành phần đoàn gồm Ban chủ nhiệm Khoa, ban chủ nhiệm bộ môn, giảng viên và viên chức tham gia xây dựng chương trình kiểm định

Tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đoàn được chia sẻ những kinh nghiệm vể kiểm định cấp chương trình đào tạo, cách viết báo cáo tự đánh giá và việc chuẩn bị các nguồn lực cho công tác kiểm định

PGS.TS.Nguyễn Văn Chinh – Trưởng đoàn tặng quà lưu niệm cho đại diện Ban giám hiệu Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn PGS.TS  Trần Thị Minh Hòa

 

Đoàn cũng được giới thiệu tham quan và học tập được nhiều kinh nghiệm về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Y Hà Nội, đặc biệt là mô hình thi trên máy tính bảng tại trung tâm Khảo thí

Tặng quà lưu niệm

cho PGS.TS Đoàn Quốc Hưng - Phó hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội

 

Tham quan phòng thi trên máy tính bảng

tại Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Y Hà Nội

 

Chuyến đi không chỉ là cơ hội tiếp xúc giao lưu học hỏi nhiều điểm mới trong công tác đào tạo, kiểm định chất lượng mà còn góp phần nâng cao nhận thức cho các thành viên trong đoàn về kỹ năng làm việc, vai trò ý nghĩa của công tác kiểm định chất lượng những cơ hội và thách thức cho công tác kiểm định sắp tới của Khoa và Trường.