TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN AUN-QA
28/10/2020

  Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học tổ chức buổi tập huấn đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA.

  Thời gian: 8 giờ đến 17 giờ, ngày 27/10/2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo 1- Khoa Điều dưỡng -KTYH

  Tham dự buổi tập huấn có gần 100 viên chức là giảng viên Khoa Điều dưỡng - KTYH và giảng viên một số Khoa khác như Khoa Y, Răng Hàm Mặt, Y tế Công Cộng, Y học Cổ truyền, Khoa học cơ bản.

  PGS.TS Lê Quang Minh - Báo cáo viên buổi tập huấn nguyên chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia, hiện là kiểm định viên trưởng của tổ chức kiểm định AUN-QA và là thành viên Hội đồng Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

  Với bề dày kinh nghiệm trong công tác thẩm định, Thầy đã cung cấp những kiến thức hữu ích, thiết thực cho các thành viên tham gia xây dựng chương trình và viết báo cáo tự đánh giá tại đơn vị.