TẬP HUẤN "XÂY DỰNG RUBRIC-ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP"
21/01/2021

Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo chủ đề nâng cao chất lượng trong giảng dạy và học tập, ngày 19.01.2021 Khoa Điều Dưỡng – KTYH tổ chức buổi tập huấn chuyên đề  “ Xây dựng Rubric – đo lường đánh giá kết quả học tập”

Thành phần tham dự : Giảng viên các bộ môn, đơn vị trong Khoa

Báo cáo viên : PGS. TS Lê Quang Minh nguyên chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia, hiện là kiểm định viên trưởng của tổ chức kiểm định AUN - QA và là thành viên Hội đồng Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Thầy cũng chính là giảng viên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong các chuyên đề trước tại Khoa

Rubrics - là công cụ đánh giá theo tiêu chí, một phương pháp đánh giá rất hữu ích giúp giảng viên chủ động thiết kế bảng đánh giá theo từng chuyên đề giảng dạy như Báo cáo, Thuyết trình .. đảm bảo 03 nội dung :

- Tiêu chí đánh giá

- Mô tả (yêu cầu)

- Mức độ hoàn thành

Với tính chất đặc thù trong ngành y tế giảng viên cũng đưa ra tình huống xây dựng Rubric trong giảng dạy kỹ thuật, thực hành và được Thầy hướng dẫn chi tiết

Buổi tập huấn mang đến nhiều điểm mới cho giảng viên và trong công tác đào tạo đó  là việc cụ thể hóa trong đánh giá sinh viên. Đây chính là tiền đề chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo trong tương lai