Thẩm định chuẩn năng lực nghề nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng
25/12/2020

Thực hiện quy trình ban hành chuẩn năng lực nghề nghiệp Cử nhân kỹ thuật Phục hồi chức năng, chiều ngày 21.12.2020 Khoa Điều dưỡng -Kỹ thuật Y học đã tổ chức Hội đồng thẩm định chuẩn năng lực nghề nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng 3 chuyên ngành Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu

Thành viên Hội đồng gồm 09 người trong đó PGS.TS Trần Diệp Tuấn-  là chủ tịch Hội đồng, phản biện 1 là Tiến sĩ Đỗ Thị Hà giảng viên Trường Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, phản biện 2 là ThS. Nguyễn Thị Hương Phó Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Đại học Quốc tế Hồng Bàng cùng các ủy viên là cán bộ quản lý khoa, phòng chức năng tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng đã nhất trí cao với các nội dung đã được thông qua từ Ban biên soạn, định hướng việc ban hành chuẩn năng lực riêng cho 03 chuyên ngành đề tiến tới mở mã ngành đào tạo riêng từng chuyên ngành trong tương lai

Kết quả Hội đồng thống nhất thông qua Chuẩn năng năng lực nghề nghiệp chương trình Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng

Theo kế hoạch sau khi chuẩn năng lực nghề nghiệp Cử nhân kỹ thuật Phục hồi chức năng được Bộ phê duyệt và ban hành, Khoa Điều dưỡng – KTYH sẽ hướng tới việc xây dựng chương trình đào tạo dựa theo chuẩn năng lực và kiểm định cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA.