Thông qua Hội đồng nghiệm thu gói Grant Điều dưỡng cấp trường
21/12/2020

    Thực hiện công tác nghiệm thu Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế của Bộ Y tế, chiều ngày 21.12.2020 Khoa Điều Dưỡng – KTYH tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu gói Grant Điều dưỡng cấp trường

    Hội đồng gồm Thầy Cô là lãnh đạo, quản lý một số khoa, phòng chức năng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và giảng viên một số trường đại học khác tham gia phản biện

     Dự án được thực hiện trong 3 năm từ năm 2017 đến năm 2020, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học là một trong ba khoa tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tham gia dự án trên.