TIẾP NHẬN HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NIÊN KHÓA 2020 TẠI KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC
13/04/2021

Sáng ngày 12/4/2021, Khoa Điều dưỡng Kthut Y hc đã tổ chc bui tiếp nhn hc viên sau đại hc trình độ thạc sĩ niên khóa 2020-2022.

Đến dbui tiếp nhn có Ban chnhim Khoa, Ban chnhim, ging viên Bộ môn Điều dưỡng, Xét nghim, Phc hi Chức năng, tổ Đào tạo. Đặc bit là scó mt ca 78 hc viên cao hc niên khóa 2020-2022 gồm 3 chuyên ngành: Điều dưỡng, Kthut Xét nghim Y hc, Kthut Phc hi Chức năng.

Phát biu ti bui tiếp nhn, PGS. TS. Nguyễn Văn Chinh – Trưởng Khoa Điều dưỡng Kthut Y hc đã chúc mừng các hc viên đã vượt qua kthi tuyn sinh và hoàn thành các hc phần cơ sở. Khoa và bộ môn sluôn to mọi điều kin thun li cho các hc viên hc tp, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, trthành nhng người có năng lực trong xây dng snghip ngành y tế vi tinh thn và trách nhim. Thầy chúc các hc viên sẽ đạt được kết qutốt trong quá trình hc tp, nghiên cu và hoàn thành xut sc khóa hc.

            Một số hình ảnh của buổi tiếp nhận:

PGS. TS. Nguyễn Văn Chinh – Trưởng Khoa Điều dưỡng Kthut Y hc phát biu

Toàn cảnh buổi tiếp nhận

Lớp Cao học Điều dưỡng  2020

Lớp Cao học Kỹ thuật Xét nghiệm Y học  2020

Lớp Cao học Kỹ thuật Phục hồi Chức năng  2020