TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP BỘ MÔN
29/04/2021

Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, ngày 28/4/2021 Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại hai cán bộ quản lý cấp bộ môn

  1. ThS. Lương Văn Hoan – Phó trưởng bộ môn Điều dưỡng
  2. PGS.TS Trần Phủ Mạnh Siêu – Phó trưởng bộ môn Xét nghiệm
  3. Thay mặt Cấp ủy và Ban chủ nhiệm Khoa - PGS.TS Nguyễn Văn Chinh Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa phát biểu nhấn mạnh vai trò của hai Phó trưởng bộ môn tại bộ môn đang đảm nhận trọng trách đào tạo sau đại học.

     Trong đó, PGS. TS Trần Phủ Mạnh Siêu (hiện là Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi) kiêm nhiệm quản lý tại bộ môn Xét nghiệm cần tập trung nhiều thời gian hơn cho công tác quản lý bộ môn, tiếp tục duy trì chương trình đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

    Đối với ThS. Lương Văn Hoan tiếp tục hỗ trợ bộ môn triển khai thực hiện sớm Đề án đào tạo Tiến sĩ Điều dưỡng đã được Bộ Y tế phê duyệt. Chương trình Tiến sĩ Điều dưỡng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên tại đơn vị và học viên được học tại Việt Nam

    Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trong năm 2021 được Khoa tiếp tục rà soát thực hiện nhằm ổn định công tác nhân sự, đáp ứng sự phát triển chung của Khoa và Nhà trường.