Hội nghị Khoa học Kỹ thuật ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật y học lần thứ 36
25/10/2019

Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật y học lần thứ 36 trân trọng thông báo và kính mời Thầy cô và đồng nghiệp tham dự: 

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật y học lần thứ 36

Thời gian: 7g30 sáng, thứ Sáu, ngày 25/10/2019

Địa điểm: Đại giảng đường Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học (Lầu 1, Khu D, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

 

 

Sự kiện khác