Lễ tốt nghiệp Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học
13/11/2019

Thời gian: 7g30, thứ Tư, ngày 13/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Sự kiện khác