Thông báo

THÔNG BÁO: Lịch đăng ký nhập học và sinh hoạt đầu khóa Cử nhân Điều dưỡng liên thông khóa 2020 - 2021 (đợt 2)
12/09/2020

THÔNG BÁO

      Cử nhân Điều dưỡng Liên thông khóa 2020-2021 (đợt 2) sẽ đăng ký nhập học vào ngày 8/10/2020 và bắt đầu học vào ngày 19/10/2020. Lịch sinh hoạt đầu khóa cho lớp này là chiều thứ Bảy, 15g00 (10.10.2020) tại Bệnh viện Đại học Y Dược  TP. Hồ Chí Minh cơ sở 1.

Tổ Đào tạo- Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học.