Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 BỔ SUNG CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐIỀU DƯỠNG
29/08/2023

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023 bổ sung chuyên ngành đào tạo tiến sĩ Điều dưỡng, cụ thể như sau:

1. Điều kiện dự tuyển; hình thức xét tuyển, điều kiện trúng tuyển; hồ sơ đăng ký dự thi; thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi; khoản thu thi tuyển; thời gian và địa điểm thi:

Thực hiện theo thông báo số 1503/TB-ĐHYD ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 - Đợt 2. (Xem nội dung thông báo tại đây)

2. Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023 bổ sung chuyên ngành đào tạo tiến sĩ Điều dưỡng