Thông báo

KẾT QUẢ PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐỀ CỬ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG "NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU" CẤP KHOA NĂM 2022
24/10/2022

Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học thông báo kết quả phiếu lấy ý kiến đề cử xét tặng giải thưởng "Nhà giáo tiêu biểu" cấp khoa năm 2022

Cá nhân nếu có ý kiên thắc mắc về kết quả trên vui lòng phản hồi về email: khoaddktyh@ump.edu.vn, Số điện thoại: 0283.550.176

Trân trọng cảm ơn.